bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, 

 2. Ustawa o ochronie danych osobowych przejęta przez Sejm 10 maja 2018 r. (druk nr 2410)

 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

 4. Statut Szkoły.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach : Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki. Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek zgodnie z: 1. Dokumentacja ochrony danych osobowych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. 2. Instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 1. Księgi inwentarzowe – program PROGMAN WYPOSAŻENIE.
 2. Ewidencja zastępstw.
 3. Rejestr zarządzeń, uchwał i decyzji dyrektora.
 4. Księga uczniów.
 5. Arkusze ocen.
 6. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN.
 7. Księga druków ścisłego zarachowania.
 8. Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych.
 9. Rejestr korespondencji.
 10. Archiwum Zakładowe dokumentacji szkoły.


Opublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 430