bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Powiatu Wałbrzyskiego nie posiadająca osobowości prawnej.


Mienie szkoły stanowi:


Środki trwałe – 1 847 013,94

Pozostałe środki trwałe – 572 074,73

Wartości niematerialne i prawne – 56 040,30

Zbiory biblioteczne – 63 176,38



Opublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 536