bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. r. poz. 1047),
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885),
  3. Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz 814),
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128. Poz 861),
  5. Uchwała Nr XI/68/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.10.2015 r w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.


Opublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 521