bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zasady naboru

Zasady naboru określa:

1. Na podstawie: art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) oraz art. 95 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. poz. 2245 z późn. zm.) oraz  Zarządzenia Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów:

  • do klasy I publicznych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia,
  • do klasy wstępnej w publicznych : czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych, pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych: dwuletnich branżowych szkół II stopnia , szkół policealnych, czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
  • do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych.


Opublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 21.05.2020
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 469