bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 36/2011/2012 z dnia 31.07.2012 r.

Regualmin Zamówień PublicznychOpublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 18.07.2018
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 10 521