bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zasady naboru

Zasady naboru określa:


1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59),

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586) oku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

3. Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkól podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkól ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. C ustawy- Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i LO dla dorosłych.Opublikował: Jolanta Ozimek
Publikacja dnia: 13.07.2018
Podpisał: Jolanta Ozimek
Dokument z dnia: 13.07.2018
Dokument oglądany razy: 281